» Terug index munten


Provinciaal
 • Friesland
 • Groningen
 • Gelderland
 • Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • West Friesland
 • Zeeland

 • Stedelijk

 • Kampen
 • Nijmegen
 • Zwolle • Friesland:

  Top
  Bezemstuiver Frisia1623.
  Friesland:Ingebracht door Ton van Bon.

  Voorzijde: pijlbundel tussen '1' en 'S' (1 stuiver) binnen lauwerkrans
  Keerzijde: opschrift 'FRISIA' en jaartal binnen lauwerkrans
  Materiaal: zilver.

  Groningen:

  Top
  Flabbe Groningen
  Groningen: Flabbe van 4 stuivers.1587.

  Duit Groningen en Ommelanden
  Duit Groningen en Ommelanden. Voorzijde: gekroond wapen met slippen. Keerzijde: tekst Gron en Ommel 1771. Koper

  Utrecht:

  Top

  Utrecht: 3 gulden.1791
  Utrecht: 3 gulden.1791.

  Bezemstuiver, Utrecht 1739
  Bezemstuiver, Utrecht 1739 Materiaal: zilver Diameter: 20 mm Vz: Pijlbundel tussen 1 en S binnen een lauwerkrans. Kz: TRA IEC TUM , stadswapentje tussen twee punten en jaartal 1739

  Utrecht:Duit.1739
  Utrecht:Duit.1739.

  West Friesland:

  Top


  W Friesland:Scheepjes schelling. 1678
  W Friesland:Scheepjes schelling. 1678.Geslagen te Enkhuizen.

  W Friesland:Prinsendaalder 1598.
  W Friesland:Prinsendaalder 1598.

  W Friesland:Duit 1754.
  W Friesland:Duit 1754.

  Gelderland:

  Top


  Statenschelling Gelderland
  Statenschelling Gelderland 1686.Gevonden door Ton Hofman. Voorzijde: geharnaste ridder met geheven zwaard, omschrift 'CONCORDIA:RESPARVÆ:CRESCUNT' (kleine dingen groeien door eendracht), de eerste exemplaren (1681 en 1682) hebben een binnenrand onder het omschrift en het jaartal in de omschrift. Keerzijde: gekroond wapen van Gelderland tussen '6' en 'S', omschrift 'MO:NO:ARG:ORD:GEL:ET:COMZVT'
  (nieuwe zilveren munt van de staat Gelderland en de graaf van Zutphen), de latere exemplaren (1691) hebben het jaartal boven de kroon Materiaal: zilver

  Geldria: Duit 1755
  Geldria: Duit 1755

  Geldria: Duit 1788
  Geldria: Duit 1788

  Generaliteitsgulden
  Generaliteits gulden 1706 geslagen te Gelderland.Gevonden door Wicher vd Hoek.
  Zilver, doorsnee 31 mm, 1,5 mm dik, opvolger van de Statengulden.
  Voorkant: Maagd met vrijheidshoed op een lans en de bijbel op een sokkel.
  Het omschrift luidt: HAC NITIMV - HANCTVEMVR (Op haar steunen wij, haar beschermen wij)

  Achterkant: Het gekroonde Generaliteitswapen, de leeuw met zwaard en pijlenbundel.
  Hier luidt het omschrift: MO:ARG:ORD:FAED:BELG:GEL:ETC:Z. (Moneta argentea ordinum
  faederatarum Belgicarum (...) / zilveren munt van de staten van de Verenigde Nederlanden van Gelderland)

  Muntmeester Lambert Ridder (1695 - 1714)
  Muntmeesterteken: Ridder te paard (op keerzijde)

  HAC NITIMV - HANCTVEMVR
  MO:ARG:ORD:FAED:BELG:GEL:ETC:Z.
  Gewicht: 10,61 gram, Gehalte 920/1000

  -------------------------------------------------------------------------------- Overige info:

  De Nederlandse Gulden 1694 - 1795
  In 1694 besluit de Staten-Generaal bij plakkaat van 17 maart tot de invoering van de
  nieuwe gulden als generaliteitsmunt.
  Op 25 mei 1694 wordt de uniforme beeltenis gepubliceerd: op de keerzijde het wapen der Staten in plaats van het provinciewapen.
  In dezelfde publicatie wordt het zilvergehalte wettelijk vastgelegd.
  Als gevolg hiervan werden er in jaren van een stijgende zilverprijs geen zwakkere of zilverarme guldens geslagen.
  Wel werden er minder of geen nieuwe guldens aangemaakt.
  Vanaf 1760 zijn alle Nederlandse guldens op last van de Staten Generaal (besluit november 1760) voorzien van een kabelrand.
  Deze maatregel werd genomen om het snoeien tegen te gaan.
  Een gesnoeide rand werd hiermee direct herkenbaar. De laatste generaliteitsgulden werd in 1800 geslagen.
  Op dat moment zijn er reeds meer dan 75 miljoen guldens geslagen.
  Ruim de helft hiervan is geslagen in Gelderland en Overijssel.
  De introductie van de nieuwe gulden, met de daarbij genomen maatregelen betekende een belangrijke bijdrage aan de eenheid van muntwezen.

  Deventer.

  In 1694 kwam de Staten-Generaal met de muntsteden een verhoogde jaarlijkse vergoeding
  van 4000 gulden overeen indien zij voor een periode van vier jaar afzagen van muntslag.
  Deventer heeft gedurende de daaropvolgende jaren inderdaad jaarlijks 4000 gulden ontvangen van de "Staat van oorlog" ten behoeve van de verdedigingswerken van de stad.
  In 1697 werden nieuwe onderhandelingen gestart met de muntsteden.
  Met uitzondering van Deventer kwamen alle steden wederom tot een akkoord.
  Met ingang van 1 januari 1698 vindt er voor een periode van vier jaar in de overige steden geen aanmunting plaats.
  Alleen Deventer kiest ervoor om de muntslag te hervatten.
  Als gevolg hiervan is Deventer de enige stad waar op basis van de Generaliteitsvoorschriften van 1694 een generaliteitsgulden is geslagen.
  Na langdurige onderhandelingen laat Deventer zich per 1 januari 1699 alsnog overhalen tot een sluiting voor de komende drie jaar.
  Hierdoor is 1698 het enige jaar waarin er te Deventer generaliteitsguldens zijn gemunt.

  Voorzijde: staande Pallas Athene tussen 16 - 98
  Keerzijde: generliteitswapen tussen 1 - G
  Gewicht: 10,61 gram, Gehalte 920/1000
  1698 Delmonte 1185345.00090, -Omschriften
  VoorzijdeKeerzijdeCollectie HAC NITIMVR hondje HANCÌTVEMVR/ MO ARG ORD FAED BELGÉCIV:DAVEN FvdB


  Bezemstuiver Gelria 1640.
  Gelderland:1640 - 1642
  Ingebracht door Ton van Bon.
  Voorzijde: pijlbundel tussen '1' en 'S' (1 stuiver) binnen lauwerkrans
  Keerzijde: muntmeesterteken tussen punten (muntmeestertekens; 1640 Gelders kruis, 1640 - 1642 Lelie), opschrift 'GELRIA' en jaartal binnen lauwerkrans
  Materiaal: zilver. Gewicht: 1,31 gr.

  Holland:

  Top


  Holland: X stuiver.1749
  Holland: X stuiver.1749.
  ScheepjesschellingScheepjesschelling
  Holland :6 stuiverstuk van , 1671 - 1761, na 1721 werd de diameter van de munt iets groter Voorzijde: Schip met zeilen naar rechts, omschrift 'VIGILATE DEO CONFIDENTES.' Keerzijde: Gekroond provinciewapen tussen '6' en 'S' (6 stuivers), omschrift
  'MO:NO:ORD:HOLL.ET.WESTFR:' (nieuwe munt van de staten van Holland en West Friesland)
  en jaartal boven kroon. Materiaal: zilver. Gewicht: 4,95 gr


  Holland: 2 stuiver.1777
  Holland: 2 stuiver.1777

  Overijssel:

  Top
  Overijssel 1768
  VOORZIJDE: Muntmeesterteken Adelaar tussen twee rozetten. Daaronder OVER YSSEL en jaartal (1768).
  KEERZIJDE: Gekroond wapen van Overijssel, hierin staat een klimmende leeuw met op de achtergrond een golvende lijn wat de rivier de IJssel moet voorstellen
  TEKST: VIGILATE ET ORATE Dit betekent: waakt en bid.


  Zeeland:

  Top

  Dubbele stuiver:Stuiver 1731.
  Dubbele stuiver:Stuiver 1731. Vz. zwemmende leeuw. Kz. vijfregelige tekst boven jaartal. Zilver ongeveer 16.5 mm., gladde rand.


  Zeelandia 1736
  Zeelandia 1736 Achterkant : Luctor et Emergo (vechten {streven naar} en opstaan {verrijzen}) + afbeelding van een kroon, water en leeuw (wapenschild

  Zeelandia 1756
  Zeelandia 1756 Achterkant : Luctor et Emergo (vechten {streven naar} en opstaan {verrijzen}) + afbeelding van een kroon, water en leeuw (wapenschild

  Zelandia 1765
  Voorkant : Zelandia 1765 Achterkant : Luctor et Emergo (vechten {streven naar} en opstaan {verrijzen}) + afbeelding van een kroon, water en leeuw (wapenschild

  Zelandia 1768
  Voorkant : Zelandia 1768 Achterkant : Luctor et Emergo (vechten {streven naar} en opstaan {verrijzen}) + afbeelding van een kroon, water en leeuw (wapenschild)


  Kampen

  Top
  KAMPEN, arendsrijksdaalder
  KAMPEN, arendsrijksdaalder z.j., Kampen, Stadswal met jaartal tussen de torens, wapentje in geopende poort, Kz. gekroonde dubbele adelaar met titel Rudolf II, Delm.700, .

  1-stuiver Kampen (rond 1600)
  1-stuiver Kampen (rond 1600) VZ: opschrift: MO.NO.ARG.IMP.CIVI.CAMPEN KZ: gekroond Spaans schild tussen 1 en S. Opschrift: DOMINVS.NOSTER.AD IVTOR .

  Zwolle

  Top

  Statenschelling Zwolle 1680
  Zwolle:Rijderschelling of statenschelling (6 stuiver), 1680 - 1691, afgebeeld exemplaar met klop pijlenbundel.Deze schelling is gekeurt in 1690 als 6 stuivers. Schellingen zonderklop waren verminderd naar 5½ stuiver gezien de zuiverheid van zilver. Materiaal: zilver Voorzijde: gekroond wapen tussen '6' en 'S', omschrift 'MON.NOV.ARG.CIVI.ZWOL' (nieuwe zilveren munt van de stad Zwolle) Keerzijde: geharnaste ridder met geheven zwaard te paard, springend over gekroond wapenschild, omschrift 'VIGILATE ET ORATE' (waakt en bid) en jaartal. Diameter: ca. 25 mm

  Nijmegen

  Top
  Nijmegen:Rijderschelling of 6 stuivers
  Nijmegen:Rijderschelling of 6 stuivers:Ruiter naar rechts, mmt. morenkop na omschrift. Kz. gekroond stadswapen tussen 6 ? S en jaartal.Materiaal Zilver